Könyvtári rendszer

Eseménynaptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Beiratkozás


A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát. A könyvtárhasználat feltételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza. 

A használathoz látogatói jogviszonyt, illetve olvasói jogviszonyt létesíthet, melynek során 
látogató jegyet, illetve olvasójegyet szükséges igényelnie. 

Az olvasó jogviszony létesítésekor beiratkozási díjat szükséges fizetni, melynek mértéke a 
Díjtáblázatban rögzített.

A beiratkozott olvasó a könyvtárhasználat megkezdésekor köteles az "Olvasói Nyilatkozat" 
általános elfogadó nyilatkozatának aláírására.

A látogató jegy, illetve az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat szükséges közölnie:

 • név, leánykori név, anyja neve,
 • születési helye, ideje,
 • lakcíme(i), értesítési címe,


Az olvasójegy kiállításához további személyes adatokat szükséges közölnie:

 • magyar állampolgár esetén személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
 • 14 év alatti személy esetében lakcím kártyájának száma,
 • diákok esetében diákigazolvány száma,
 • kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások (minden beiratkozáskor igazolni kell)
 • 16 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, vagy 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. 
 • külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének, útlevelének és magyarországi lakcímkártyájának, az EU tagországokból érkezőknek - a jogszabályban rögzítettek szerint - személyi igazolványának és lakcímkártyájának száma. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli önálló keresettel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges.

 

A könyvtárhasználó nem köteles, de saját akaratából, közölheti e-mail címét, telefonszámát, foglalkozását.

 Regisztrált olvasóként, látogató jeggyel a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • a könyvtár látogatása
 • a szabadpolcon levő dokumentumok helyben használata
 • folyóiratolvasás
 • a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) használata
 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) segítségével tájékozódás a gyűjteményben 
 • információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • részvétel a könyvtár saját rendezésű rendezvényein
 • internet (térítésköteles, aktuális díját a Díjtáblázat tartalmazza)
 • WiFi használata 
 • reprográfiai (fénymásolási) szolgáltatás (térítésköteles, aktuális díját a Díjtáblázat tartalmazza)


A látogatójegy kölcsönzésre nem jogosít!

Beiratkozott olvasóként, olvasójeggyel a fentieken kívül a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • dokumentumok kölcsönzése
 • a tájékoztató szolgáltatások igénybevétele (pl. irodalomkutatás)
 • a könyvtár védett dokumentumainak helyben használata
 • hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhető adatbázisokhoz, szöveges CD-ROM-okhoz
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés