Könyvtári rendszer

Eseménynaptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Könyvtárosoknak


A Pest Megyei Könyvtár hálózati csoportjának munkatársai:

További elérhetőség: Központi telefon: +36-26/310-870
E-mail: pmk.modszertan@pmk.hu
Postacím: Pest Megyei Könyvtár Hálózati osztály 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

A hálózati csoport feladatai

Könyvtári Szolgáltató Rendszer - A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Szakmai stratégiánkban, az utóbbi esztendőkben komoly hangsúlyt kapott az a feladat, mely a K(önyvtárellátási) SZ(olgáltató) R(endszer) létrehívásával kereteket kapott. Mint ismeretes, a legfelsőbb szakmai vezetők eredményes érdekérvényesítő tevékenységének köszönhetően, új források is megnyíltak e társadalmilag fontos szolgáltatás finanszírozására. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. További információkat az alábbi oldalon találhat: kistelepulesek.pmk.hu

Megyei területi ellátás feladatai:

Szakmai tanácsadás
Szakmai, pályázati, jogi, számítástechnikai információkat és helyszíni segítséget nyújt a megye könyvtárosainak napi feladataik szakszerű ellátásához. Rendezvények szervezése Szervezi és koordinálja a könyves ünnepekhez és országos kezdeményezésekhez kapcsolódó gyermek és felnőtt irodalmi rendezvényeket, eseményeket, tudományos, ismeretterjesztő előadásokat a megyében. Mindezeket a könyvtárak összefogásával, közös pályázatok írásával, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötésével valósítja meg.

Kapcsolattartás a fenntartókkal, könyvtárakkal
A megye könyvtárait tájékoztatja a jogszabályok változásairól, pályázati lehetőségekről. Felkérésre részt vesz a személyi pályázatok elbírálásában, ajánlások elkészítésében. A könyvtárak közötti info-kommunikációs kapcsolattartás érdekében megyei levelező listát működtet.

Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás
Évente elvégzi a megye nyilvános könyvtárai statisztikai jelentéseinek ellenőrzését és az összesített megyei statisztika elkészítését.

Szakmai képzés
Szervezi szakmai konferenciákat, kiscsoportos szakmai továbbképzéseket rendez könyvtárosoknak. Akkreditált képzés helyszíneként működik. Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok Kötelespéldányként gyűjtjük a Pest megyére, így természetesen a Szentendrére vonatkozó könyveket és egyéb dokumentumokat is.

ODR tevékenység
A Pest Megyei Könyvtár ODR tagkönyvtár, így miután évente gyűjteményének gyarapítására az ODR alapból támogatást is kap, a hozzá forduló (nemcsak Pest megye) könyvtárak igényeinek kielégítése is feladata. Természetesen az sem kerülhető el, hogy a Pest Megyei Könyvtár saját állományában nem található dokumentumokat az ország különböző könyvtáraiból könyvtárközi kölcsönzés keretében megkérje a saját olvasóinak is.

Nemzetiségi könyvtári ellátás a megyében