Könyvtári rendszer

Eseménynaptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS
KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 18/2005. (XII. 27.) IHM
rendelet mellékletei alapján

Utolsó
módosítás dátuma: 2018. május

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 I.
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár
2. Székhely: 2000 Szentedre Pátriárka u. 7.
3. Postacím: 2000 Szentendre, Pf. 67.
4. Telefonszám: 26/310-222
5. Faxszám: 26/310-320
6. Központi elektronikus levélcím:
info@pmk.hu
7. A honlap URL-je:
www.hbpmk.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: 2000 Szentendre,
Pátriárka u. 7.; +36-26/310-222;

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati
vezető neve: Werner Ákos igazgató

10. Az ügyfélfogadás rendje:
Nyitvatartás

II. Közzétételi egység: A
szervezeti struktúra:
A szervezeti struktúra ábrája

III.
Közzétételi egység: A szerv vezetői

Igazgató:

Werner Ákos
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.
igazgato@pmk.hu

Általános igazgatóhelyettes:

Királyné Dorogi Edina
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.
altalanosigh@pmk.hu

Megyei igazgatóhelyettes:

Pongrácz Katalin
26/310-870
2001 Szentendre, Pf. 67.
modszertan@pmk.hu

1.2. A
felügyelt költségvetési szervek:

Nincsenek felügyelt költségvetési szervek.

1.3.
Gazdálkodó szervezetek:
Nincsenek a
szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

1.4.
Közalapítványok:
Nincsenek a szerv
által alapított közalapítványok.

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.  A közfeladatot ellátó szerv
által alapított lapok neve: Pest megyei könyvtáros

2.  A közfeladatot ellátó szerv
által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000
Szentendre, Pátriárka u. 7., 26/310-222; 26/310-320;
info@pmk.hu

A folyóirat kiadása szünetel.

1.6
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv

I. Közzétételi egység: Felettes,
felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv
felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3.
06-26-300-407; 06-26-816-144; 06-26-816-127

kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
www.szentendre.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv
felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

szentendre.hu/ugyintezes/ugyfelfogadasi-rend/

1.7.
Költségvetési szervek:
Nincs
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv.

2.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi
egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv
feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok
, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti
és működési szabályzat
vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat
hatályos és teljes szövege

www.hbpmk.hu/dokumentumok

II.
Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:
nem releváns

III.
Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása: SZMSZ

 3. A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:
Könyvtárhasználati
Szabályzat
 

4. Közszolgáltatásért fizetendő díj
mértéke, az abból adott kedvezmények:
Díjtáblázat

IV.
Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által
saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum,
az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

2. A közfeladatot ellátó szerv által -
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által -
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által -
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei: Nincs költsége.

V. Közzétételi egység: Nyilvános
kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványainak címei:

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
kiadványainak listája

2. A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványai témájának leírása:

helyismereti, helytörténeti,
könyvtárszakmai kiadványok, módszertani útmutatók, füzetek

3. A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Helytörténeti gyűjtemény

4. A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség
ténye

Díjtáblázat

VI.
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések:
A szervezet nem testületi szerv.

VII.
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok:
A szervezet nem döntéshozó szerv

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok:
Nincs a szervezet által kiírt
pályázat.

IX. Közzétételi egység:
Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által
közzétett hirdetmények, közlemények:

www.hbpmk.hu/allas

X.
Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények intézésének rendje: Közzétételi szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

3. A közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus
levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával: Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7., 26/310-222;
26/310-320;
info@pmk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az
információs jogokkal foglalkozó személy neve:      

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos
kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika

6. A közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek: nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok
hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél: nem releváns.

XI.
Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre
vonatkozó különös közzétételi lista: nem releváns.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: nem
releváns.

3.
Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége,
ellenőrzések

I.
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél
végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó
- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

2015 – könyvtári szakértői
vizsgálat

II.
Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III.
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV.
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv
feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük,
időbeli változásuk:
http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Beszámolók

V.
Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv
tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk:
http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I.
Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves
(elemi) költségvetései:
http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési tervek

II.
Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv
számviteli törvény szerinti beszámolói:

http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési beszámolók

III.
Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a
költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és
gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I.
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve

36 fő

 

3 fő

 

II.
Közzétételi egység: Támogatások:
nem
nyújtottunk támogatást.

III.
Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai

 http://www.hbpmk.hu/dokumentumok

 5
millió forint feletti szerződések

IV.
Közzétételi egység: Koncessziók:
nincsenek
koncessziók.

V.
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések:
nincsenek ilyen kifizetések.

VI. Közzétételi
egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések:
nincs ilyen fejlesztés.

VII.
Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves
terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:
http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Közbeszerzés – adásvételi szerződés
könyvbeszerzésre