Könyvtári rendszer

Eseménynaptár

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Pályázati beszámolók


 

Országos Könyvtári Napok 2014. - Találkozzunk a könyvtárban Pest megyei rendezvényei az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának (www.nka.hu) támogatásával a Pest Megyei Könyvtár 2014. október 13. és 20. között Pest megye településeire színvonalas ismeretterjesztő előadásokat, illetve irodalmi találkozásokat szervezett. A program célja a megjelenő közönség ismereteinek szélesítése, a találkozások érdekességével a színvonalas olvasmányok iránti érdeklődés felkeltése volt. Mivel minden program könyvtári helyszínhez kapcsolódott, így közvetve is tapasztalhatták a vendégek a könyvtár megismerésének fontosságát, szolgáltatásainak hasznos voltát. Szervezésünkben olyan előadók juthattak el a megye kisebb-nagyobb falvaiba és városaiba, akik önerőből ezt a színvonalat nem tudták volna biztosítani településük lakosainak.


Az NKA által nyújtott 1.500.000,- Ft-ból az alábbi települések könyvtáraiba jutottak el előadók:
 
Abony Felsőpakony Nagykáta Szigethalom
Albertirsa Fót Nagykovácsi Tápiószentmárton
Aszód Gödöllő Nagykőrős Tóalmás
Biatorbágy Gyál Pilis Törtel
Budakeszi Halásztelek Pomáz Vác
Erdőkertes Monor Szentendre Vecsés
Érd Kiskunlacháza Szentlőrinckáta  


A meghívott előadók kiválasztásába bevontuk a könyvtárosokat is, a szervezést és időpont-egyeztetéseket követően az alábbi szerzőket hívtuk meg az Országos Könyvtári Napok keretében az NKA támogatásával:
 

Előadók Program száma Település
Bán Mór 3 Abony, Albertirsa, Nagykáta
dr. Szondy Máté 2 Gödöllő, Nagykőrös
Fábián Janka 2 Szigethalom, Monor
Zacher Gábor 1 Szentlőrinckáta
V. Kulcsár Ildikó 2 Nagykovácsi, Erdőkertes
Finy Petra 4 Halásztelek, Kiskunlacháza, Pilis, Tápiószentmárton
Lackfi János 1 Fót
Endrei Judit 1 Érd
Kádár Annamária 2 Biatorbágy, Pomáz
Kiss Ottó 1 Gyál
Balázs Ágnes 3 Tóalmás, Törtel, Vác
Garaczi László 1 Szentendre
Szávai Géza 4 Aszód, Budakeszi, Felsőpakony, Vecsés
Összesen: 27 27


A program összeállításakor törekedtünk arra, hogy olyan előadókat hívjunk meg, akik a kulturális és a tudományos élet jeles, az ismeretterjesztésben nagy gyakorlattal rendelkező személyiségei, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján a kistelepülések és a városok könyvtári közössége számára is érdekesek lehetnek. A települések lélekszámával arányban, eltérő nagyságú közönség jelent meg a rendezvényeken, de összességében nagy létszámmal vettek részt érdeklődők az előadásokon. A 27 programon 1357 fő volt jelen. A legnagyobb látogatottságú rendezvényen 210-en voltak. Ezek a számok mutatják, hogy szükség van ezekre az összejövetelekre, az emberek igénylik a színvonalas, újdonságokat közlő, személyes tapasztalatokat nyújtó beszélgetéseket  Az előadások széles palettáján megtalálható volt a gyermekeknek szóló, interaktív, játékos foglalkozástól kezdve a komoly, szakmai előadásig szinte minden. 

A rendezvényen készült képek megtekinthetők itt.

 A program az NKA Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) támogatásával valósult meg.

Nemzeti Kulturális Alap

 

 

 

 
A Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményében lévő fotográfiák védelmére savmentes tasakok beszerzésére - pályázat az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

A Pest Megyei Könyvtár fontos feladatának tekinti a megyében lévő települések helytörténeti vonatkozású dokumentumainak gyűjtését, tárolását és folyamatos feldolgozását. A feldolgozott anyagot igyekszünk elérhetővé tenni és minél szélesebb körben népszerűsíteni (sajtó, blog, honlap, közösségi oldalak, kiállítások, előadások, könyvbemutatók stb. útján).
Helytörténeti gyűjteményünk – a könyveken túl – a régióban megjelenő folyóiratok, plakátok, térképek, meghívók és egyéb aprónyomtatványok, mikro- és videofilmek, diapozitívek, fotóeredetik, számozott nyomatok, egyedi képzőművészeti alkotások (rajzok, grafikák stb.) anyagából áll. Jelen pályázatban a digitalizálás során újrarendezendő dokumentum- és műtárgyfotók szakszerű tárolásához, archiválásához szükséges savmentes tasakok beszerzése volt a célunk. Az elnyert támogatásból 5000 db A/4-es és 3000 db A/5-ös méretű savmentes tasakot vásároltunk, összesen 380 000 Ft értékben.
A tasakok felhasználása folyamatosan zajlik, párhuzamosan a fotók digitalizálásával.Az NKA támogatásával lehetővé vált, hogy Pest megye településeinek helytörténeti dokumentumait korszerűen tudjuk tárolni és rendszerezni.Máté György: Olvasnivaló Szentendréről, szentendreiekről

A Pest Megyei Könyvtár fennállásának 60. évfordulóját egy saját kiadvánnyal is ünnepli: a Máté György kiváló nyugdíjas kollégánk által összeállított Szentendre-szöveggyűjtemény megjelentetésével. A nyomdaköltséget a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma és Szentendre Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból fedeztük.
A cikkgyűjtemény érdekes és sokszínű Olvasnivaló Szentendréről, szentendreiekről – nem csak szentendreieknek. A várost sokféle szemszögből bemutató írásokat a szerkesztő a helyi és az országos sajtó több évtizedes anyagából válogatta. Illusztrációként a Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményéből választott fotókat.
Az Olvasnivaló a Máté György által 1985-ben elkezdett Szentendrei Füzetek sorozat tizedik köteteként jelent meg. A könyv szöveggyűjteményként is jól használható, elsősorban középiskolások és a helytörténet iránt érdeklődő olvasók forgathatják haszonnal. Erősítheti a lokálpatriotizmust, bővítheti a várossal kapcsolatos ismereteket. A cikkek, tanulmányok Szentendre történetével, földrajzával, kulturális életével, intézményeivel, társadalmilag ma is aktuális jelenségeivel foglalkoznak. Tervezzük, hogy helytörténeti vetélkedőt rendezünk az iskolák számára, a szöveggyűjteményben összegyűjtött ismeretekre alapozva.
Jó hangulatú könyvbemutató keretében ismerkedhettek meg az olvasók október 8-án a Pest Megyei Könyvtárban a könyvvel. A közönség soraiban sokan ott voltak a kötetben szereplő cikkek szerzői és Máté György pályatársai közül.

A könyv kiadásának támogatója a Nemzeti Kulturális Alap www.nka.hu és Szentendre Város Önkormányzata.

 

 

 

 

 

 „Könyvtárosok a változások viharában. Ötletek, módszerek, kapcsolatok” – Továbbképzés az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

2013. augusztus 27. és 29. között Gödöllő – Máriabesnyőn a Pest Megyei Könyvtár három napos továbbképzést szervezett a megye közművelődési és iskolai könyvtárosai számára – az Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A képzés célja a résztvevők azon képességeinek, készségeinek fejlesztése volt, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfeleljenek a felhasználóbarát könyvtár elvárásainak. Az 1/3 rész elméletből és 2/3 rész gyakorlatból álló képzés során a hallgatók megismerhették a 21. század első évtizedében zajló legfontosabb társadalmi folyamatokat, az ebből fakadó könyvtári teendőket. A képzés feladatának tekintette, hogy a résztvevőket alkalmassá tegye a könyvtár értékeinek kommunikálására, a használók elvárásainak megértésére, a problémás helyzetek kezelésére, valamint a fenntartóval és más szervezetekkel való együttműködésre. Az intenzív tréning célja volt, hogy növelje a könyvtárosok szociális érzékenységét, fejlessze azon képességeiket, amelyek szükségesek a hátrányos helyzetűekkel való eredményes foglalkozásokhoz, valamint az előítéletek csökkentéséhez.
Sokaknak igen nagy élményt jelentett a szakma legújabb, legfrissebb ismereteivel való találkozás, a könyvtáros társadalmat foglalkoztató kérdések megismerése. Az, hogy lehetőség nyílt a saját vélemény megfogalmazására, a közösség előtti megnyilvánulásra, a konfliktusos helyzetek különféle megoldási lehetőségeinek tét nélküli kipróbálására. A kistelepüléseken, egyszemélyes könyvtárakban tevékenykedő kollégák számára igen nagy jelentőséggel bírt a kollégákkal való kapcsolatfelvétel és eszmecsere.
A résztvevők beszámolója szerint feszes tempójú, intenzív és produktív három napban volt részük, amely fárasztó volta ellenére  sok vidám pillanatot, kreatív feladatokat, s ezáltal feltöltődést és új lendületet adott számukra. A tanfolyam 23 fő részvételével zajlott; az oktatók Vidra Szabó Ferenc és Péterfi Rita voltak.

A rendezvények készült képek megtekinthetők ITT!

A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu)

 

 

 

 

 Országos Könyvtári Napok 2013. - Könyvtárak az emberi kapcsolatokért  Pest megyei rendezvényei - az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

Október második hetében Pest Megyében is lezajlott a Könyvtárak az emberi kapcsolatokért – Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat. Minden emberi kultúra alapja az egymásra figyelés, a generációkon belüli és a generációk közötti kapcsolattartás. A könyvtáraknak kiemelt szerepe van ebben, hiszen mint lehetséges találkozási pontok, az emlékezet megőrzésével és egyidejűleg az új, friss információk elérhetővé tételével, minden más helynél hatékonyabban kapcsolhatják össze az egymástól eltávolodó generációkat és közös szórakozás nyújthatnak a család minden tagjának.
Szerencsére ez Pest megyében sincs másként. A megye minden könyvtára igyekszik nem csak minden életkornak, de minden érdeklődési területnek megfelelően gyarapítani állományát, s úgy kialakítani olvasó és kölcsönző tereit hogy az lehetőséget adjon a közös elmélyülésre ugyanúgy, mint az érdekes és színes programokon való részvételre.
A megye könyvtárainak több mint harmada vett részt az idei rendezvénysorozatban s nagy sikerrel zajlottak a programok. Idén 8332-en vettek részt rajtuk szerte a megyében, az életkor szerinti megoszlás pedig nagyjából egyenletes volt. Sikerült tehát minden korosztályt megszólítani, bevonzani a könyvtári programokra. Könyves Vasárnapon – a korábbi évekhez hasonlóan - a megye számos könyvtárában ingyenes volt a beiratkozás, sok helyen Megbocsájtás Napját is tartottak.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert pénzből 11 előadót juttattunk el a megye 20, kisebb-nagyobb könyvtárába.

A témák elég széles skálán mozogtak, a toxikológiai és mentálhigiénés megközelítéstől a pszichológián át a meseterápiáig, író-olvasó találkozókig, könyvbemutatókig és játékig. Mindegyik témára nagy volt az érdeklődés, a programok nagyon sikeresek voltak, még a legkisebb településeken is szinte mindig 20-30 fölött volt a résztvevők száma, s volt ahol a 225 főt is elérte. Természetesen az NKA által támogatott előadások mellett nagyon sok saját szervezésű program kapott helyet a könyvtárakban.


Település Program
Aszód Az Y generáció és a világ – Beszélgetés Tari Annamária pszichológussal
Albertirsa A varázsgombáktól a kémiai terrorizmusig a toxikológia 10 000 éves kultúrtörténete – Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
Budakeszi A civilizációs betegségek és a paleolit táplálkozás – Szendi Gábor előadása
Cegléd Erdőkertes A szorongástól az önbecsülésig - Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó előadása Találkozás Bódis Kriszta íróval
Érd Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner előadása
Felsőpakony Vendégünk Varró Dániel - Író-olvasó találkozó
Göd Vendégünk: Fábián Janka - Író-olvasó találkozó
Gödöllő Megelégedetten és tartósan a társkapcsolatban – Vendégünk: Pál Ferenc atya (részvétel ingyenes belépőjeggyel)
Gyál Író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Gyömrő Rendhagyó író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel
Kartal Hogyan menthetjük meg a kiskamaszokat – Tari Annamária pszichoterapeuta, pszichoanalitikus előadása
Maglód Éjszakai állatkert. Vendégünk Bódis Kriszta költő, író, rendező
Monor Drog helyzet van! – Zacher Gábor előadása
Nagykáta Író-olvasó találkozó – Vendégünk: Balázs Ágnes író, meseíró, színésznő, zeneszerző.
Nagykőrös Fiúk és lányok - Vidám interaktív író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónővel
Szada Vendégünk: Kádár Annamária
Szentendre Spitzer Gyöngyi (Soma) – Életünk krízisei, lelki önvédelem
Vecsés Író-olvasó találkozó – Vendég: Szendi Gábor
Veresegyház Fábián Janka írói est


Nagy sikert arattak Zacher Gábor előadásai Monoron és Albertirsán, ahol a két helyszínen ugyanazt a témát más-más módon járták körbe, előbbinél a fiatalok voltak a célpont és prevenció jellegű előadás zajlott, este Albertirsán pedig a felnőttek tudhattak meg érdekességeket a toxikológia történetéről. Kádár Annamária előadásán a nézőközönség együtt járhatta végig a népmesék klasszikus állomásait a főhőssel, s megtanulhattuk hogy minden mesebeli állomás életünk egy-egy fontos szakaszára vetíthető, s segítségükkel könnyebben kezelhető.
Pál Ferenc atya, mindenki „Pálferije” nagy sikerrel tartott mentálhigiénés előadásokat Gödöllőn és Cegléden. A kiváló szakember és remek előadó előadására mindkét városban hatalmas volt az érdeklődés. A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy volt az igény az író-olvasó találkozókra, sokan éltek a lehetőséggel hogy találkozhassanak kedvenc írójukkal, költőjükkel.
Az idei rendezvény alatt is bizonyítást nyert, hogy a könyvtárra, mint a generációk találkozásának helyszínére és a közöttük lévő távolság áthidalását segítő helyre kiemelten szükség van. Ennek eszköze lehet az érdekes, színes programok szervezése a könyvtárakba, közösségi helyek kialakítása és a kapcsolatok kialakításának segítése a könyvtári szakemberek által.
Fontos tehát hogy minden generáció számára vonzóvá tegyük a könyvtárakat, úgymint közösségi tereket és információs központokat egyaránt. Ezáltal a tudás őrzése mellett a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában is nagy szerepet játszhatnak ezek az intézmények.

A rendezvényen készült képek megtekinthetők ITT.

A program az NKA Nemzeti Kulturális Alap   (www.nka.hu) támogatásával valósult meg.

 

 

 

 
"Nemzetiségek által lakott települések könyvtári állományának letéti formában történő gyarapítására" - pályázat az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

A Pest Megyei Könyvtár 2012-ben az NKA 3542/00210. azonosító szám alatt pályázatot nyert nemzetiségek által lakott települések könyvtári állományának letéti formában történő gyarapítására. E pályázat keretében összesen 169 db dokumentumot vásároltunk 450.000.- Ft értékben: német, szlovák és horvát nyelven.  Ezen könyvtárak így ismét jelentős állománnyal fogadhatják településük nemzetiségi lakosságát. A dokumentumok 2013. októberétől már kölcsönözhetőek is a következő települések könyvtáraiban: Budakeszi, Pilisvörösvár, Zsámbék, Tököl, Pilisborosjenő, Solymár, Szigetbecse, Pilisszentkereszt és Pilisszántó.

Az átadás fotói megtekinthetők ITT !

A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu)

 

 

 

 

 Pest megyei büntetés-végrehajtási intézetek könyvtári állományának letéti formában történő növelése- pályázat az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával

A Pest Megyei Könyvtár 2012-ben az NKA 3542/00202. azonosító szám alatt pályázatot nyert büntetés-végrehajtási intézetek könyvtári állományának letéti formában történő növelésére. E pályázat keretében bruttó 461.413.- Ft értékben vásároltunk könyveket a Váci Fegyház és Börtön, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete és a tököli Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza könyvtárainak. A dokumentumok 2013. szeptemberétől már kölcsönözhetőek is.

A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap  www.nka.hu