Könyvtári rendszer

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar

Közérdekű adatok

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletei alapján

(Feltöltés alatt)

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név:
2. Székhely:
3. Postacím:
4. Telefonszám:
5. Faxszám:
6. Központi elektronikus levélcím:
7. A honlap URL-je:
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:

 

 

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Az ügyfélfogadás rendje:

Pest Megyei Könyvtár
2000 Szentedre Pátriárka u. 7.
2000 Szentendre, Pf. 67.
26/310-222
26/310-320
info@pmk.hu
www.pmk.hu
Porta: 26/310-222; 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Felnőttkönyvtár: 26/310-222; 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Gyermekkönyvtár: 26/310-222; 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Fonotéka: 26/310-222; 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Helytörténet: 26/310-222; 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.
Püspökmajori Klubkönyvtár Tagintézmény: 26/787-686; 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 6.

Nyitvatartás

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

 

A szervezeti struktúra ábrája
A szervezeti egységek feladatainak leírását a Pest Megyei Könyvtár SZMSZ III. fejezete tartalmazza.
SZMSZ

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Igazgató:

 

Mb. igazgatóhelyettes:

 

Megyei hálózati vezető:

 

Werner Ákos
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.
pmk.igazgato@pmk.hu

Királyné Dorogi Edina
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.
pmk.ighelyettes@pmk.hu
Péterfi Rita
26/310-870
2001 Szentendre, Pf. 67.
pmk.modszertan@pmk.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

-

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

-

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

-

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:
2.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Pest megyei könyvtáros

Pest Megyei Könyvtár
2000 Szentednre, Pátriárka u. 7.
2000 Szentendre, Pf.
26/310-222
26/310-320
info@pmk.hu

A folyóirat kiadása szünetel.

 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Hivatalos név (teljes név)
Székhely
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Szentendre
2000 Szentendre, Városház tér 3.
06-26-300-407

 

06-26-816-144
06-26-816-127

kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
www.szentendre.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

 

 

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 

Az ügyfélfogadás rendje

Városi Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Tel.szám: 06-26-300-407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Általános Ügyfélfogadás helye: Szentendre, 2000 Városház tér 3.
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője:
Zeller András

Városi Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:
H: 8-20
K: 8-16
SZ: 8-16
Cs: 8-16
P: 8-12
Ebédidő: 12-13

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8-16
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 8-12
Ebédidő: 12-13

 

1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv.

-

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Működésre vonatkozó jogszabályok
Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat
Könyvtárhasználati szabályzat
Díjtáblázat
Küldtésnyilatkozat
Minőségpolitikai nyilatkozat
Készfizető kezességi szerződés

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

-

 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

-

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A Pest Megyei Könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a fentieken túl állami feladatként:
ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára,
koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését,
koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat.
Továbbá:
Kiemelten foglakozik Pest megye pedagógusainak szakirodalmi ellátásával.
Gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látóak, mozgássérültek, koruk, betegségük miatt kiszolgáltatottak) ellátásáról.
Kiadói tevékenységet folytat, különösen a helyismereti és könyvtári szakterületen.
Könyvtári rendezvényeket szervez az olvasás, az irodalom népszerűsítése érdekében.
Kötészeti szolgáltatást nyújt a megye könyvtárai számára.

 

Könyvtárhasználati Szabályzat
Olvasói Nyilatkozat
www.pmk.hu (Szolgáltatásaink, Könyvtárosoknak, KSZR menüpontok)

Díjtáblázat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

könyvtári dokumentum adatbázis 
KSZR dokumentum adatbázis
könyvtári olvasói adatbázis
Olvasói Nyilatkozat

 

 

 

 

 

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A Pest Megyei Könyvtár kiadványainak listája

helyismereti, helytörténeti, könyvtárszakmai kiadványok, módszertani útmutatók, füzetek.

Pest Megyei Könyvtár Helytörténeti gyűjtemény

 

 

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

-

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

-

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

-

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.pmk.hu (Hírek, Könyvtárosoknak - Aktuális információk linkje)

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)             Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve        

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

32 fő

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

-

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

KELLO 2017